JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR SPOMINKOV

Razvojna agencija Slovenske gorice in perspektivna destinacija Slovenske gorice razpisujeta javni natečaj za izbor spominkov

Cilj javnega natečaja je nabor spominkov, ki bodo predstavljali destinacijo Slovenske gorice.

K sodelovanju vabimo vse pravne in fizične osebe, ki lahko sodelujejo z enim ali z večjim številom spominkov, za vsak natečajni predlog pa mora biti dostavljena vsa dokumentacija, ki je navedena v besedilu dokumentacije javnega natečaja.

Natečaj poteka v sklopu vzpostavitve perspektivne destinacije Slovenske gorice, katere namen je prispevati k prepoznavnosti in razvoju podeželskega turizma na območju članic konzorcija destinacije. Med članice konzorcija perspektivne destinacije Slovenske gorice sodijo: Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Duplek, Občina Lenart, Občina Sv. Ana v Slovenskih goricah, Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Občina Pesnica in Občina Šentilj.

Želimo, da spominki pripovedujejo in utrjujejo značilne zgodbe destinacije in na ta način krepijo njihovo prepoznavnost v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Izbrani spominki bodo na voljo na vseh turistično informacijskih točkah na območju perspektivne destinacije Slovenske gorice ter pri ponudnikih turističnih storitev v destinaciji.

Izbrani bodo spominki, ki bodo reprezentativno predstavljali Slovenske gorice ter bodo poudarjali geografske, naravne, kulturne, etnološke in gastronomske posebnosti Slovenskih goric.

Prijavitelj mora imeti možnost izdelave spominkov. Razvojna agencija Slovenske gorice bo odkupila izbrane spominke v vrednosti 500,oo EUR. S prijavitelji je mogoče tudi dolgoročno sodelovanje.

Glede na prispele prijave, lahko komisija izbere do največ tri spominke.

Obvezni elementi:

 • Vsi spominki morajo vsebovati sporočilno vrednost, ki mora biti predstavljena.
 • Logotip Slovenske gorice preprosto čudovite.
 • Uporabljeni morajo biti lokalni materiali in izdelava.
 • Vsebovati morajo tematiko Slovenskih goric.

Kriteriji za izbor spominkov:

 • Likovna in estetska vrednost.
 • Reprezentativnost.
 • Trajnostno oblikovanje.
 • Cenovna dostopnost.
 • Uporabnost.
 • Inovativnost in izvirnost spominkov.

Nabor želenih spominkov:

 • Magnet.
 • Kazalka.
 • Obesek za ključe.
 • Lonček.
 • Odpirač.
 • Med prejetimi predlogi bomo izbrali tudi inovativne predloge, ki niso navedeni v naboru, vendar so izvirni in tržno zanimivi ter ustrezajo izbirnim kriterijem.

Ocenjevanje bo izvedla tričlanska strokovna ocenjevalna komisija, sestavljena iz naslednjih članov: predstavnik RASG d.o.o., likovnik ali oblikovalec, predstavnik iz sektorja turizma.

Strokovna ocenjevalna komisija pri ocenjevanju upošteva ves prispeli material in lahko avtorja pozove k pojasnitvi oz. dopolnitvi prispelega materiala. Administrativne in ostale postopke, vezane na sprejem prijav, vodi koordinator javnega natečaja.

Na javni natečaj se prijavite z izpolnjenim obrazcem »Prijavnica na javni natečaj za spominek destinacije Slovenske gorice«.

Skupaj s prijavo mora prijavitelj oddati tudi dokončan izdelek, za kar je zaželeno, da je tudi ustrezno embaliran in eno fotografijo izdelka.

Prav tako mora prijavna dokumentacija obvezno vsebovati finančno ovrednotenje izdelka.

Rok prijave: do 31. avgusta 2024

Prijavo na natečaj pošljite na naslov:

Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.

(za javni natečaj za spominek)

Trg osvoboditve 9

2230 Lenart v Slovenskih goricah

Zadnje objave

Kategorije