Slovenske gorice kot turistična destinacija

Osrednje Slovenske gorice prištevamo v makro destinacijo Termalna Panonska Slovenija. V letu 2022 je bila pripravljena nova Strategija slovenskega turizma 2022-2028, v kateri je navedena ključna ugotovitev, da je to makro destinacija, ki pokriva celoten vzhodni del Slovenije in ki se izven močnega in tradicionalnega slovenskega produkta naravnih zdravilišč v primerjavi z zahodno Slovenijo spopada z močno izraženo potrebno po okrepitvi destinacijskega produktnega razvoja, upravljanja, pozicioniranja in okrepitve trženjske privlačnosti.

Slovenske gorice na nacionalni ravni predstavljajo destinacijo v razvoju, kar potrjujejo tako pretekle relacije s Slovensko turistično organizacijo in destinacijskim upravljanjem kot tudi analize v omenjeni Strategiji. Med največje prednosti Slovenskih goric kot turistične destinacije lahko uvrstimo raznolikost kulturne krajine, kulturne dediščine, zgodovinskih privlačnosti in naravnih ambientov za avtentična lokalna doživetja; številne inovativne zgodbe v okviru kulinarično-vinskega produkta ter ohranjeno, mirno, varno podeželsko okolje in lokalne skupnosti, ki so naklonjene razvoju turizma. Ugotovitve kažejo na veliko rezerve predvsem na področju javno-zasebnih partnerstev za razvoj destinacijske ponudbe in turistične infrastrukture ter izkoriščanje trenda, kjer obiskovalci težijo stran od obremenjenih turističnih destinacij k manjšim lokalnim skupnostim, ki zagotavljajo kakovostno, varno in avtentično izkušnjo. 

Raznolikost in pristnost pa sama po sebi nista dovolj za dolgoročen razvoj turističnih potencialov, ampak so na tem mestu potrebna predvsem vlaganja v turistično infrastrukturo, v širitev ponudbe ter kreiranje razlikovalnih produktov z višjo dodano vrednostjo. V regiji obstaja preveč ponudnikov, ki sledijo nižji cenovni poziciji in ne sodelujejo v destinacijskem razvoju, kar pa želimo s povezovalnimi ukrepi spremeniti. Poslovna strategija, ki ne temelji na razlikovanju, ampak na cenah, je pomemben zaviralni dejavnik razvoja turizma, ki ga dopolnjuje odsotnost regijskih razvojnih premikov. S temi izzivi se nekateri uspešni ponudniki soočajo že dlje časa, z novo Strategijo pa počasi in sistematično vzpostavljamo ogrodje za povezano destinacijo, kjer bo turistična ponudba razvojno naravnana in zastopana tako na regionalni kot tudi na destinacijski ravni. 

Ta katalog je samo ena izmed aktivnosti spodbujanja povezovanja turistične ponudbe, ki naj služi kot kažipot in informacija vsem, ki živijo in razvijajo turizem. Ker so Slovenske gorice preprosto čudovite. 

Zadnje objave

Kategorije