Strategija slovenskega turizma 2022-2028

Spomladi je bila na nacionalni ravni sprejeta strategija slovenskega turizma za naslednjih 7 let. Dokument je pomemben zaradi tega, ker določa smernice in financiranje turizma za določeno programsko obdobje, za Slovenske gorice pa je pomemben podatek glede vzpostavljanja in upravljanja destinacij.

V prejšnjem programskem obdobju je veljalo, da je lahko vodilno destinacijo vzpostavilo vsako območje (ali celo terme), ki ima letno več kot 50.000 nočitev, česar v Slovenskih goricah kljub velikemu turističnemu obisku zaradi pomanjkanja nastanitvenih kapacitet nismo dosegali. Nova strategija deli destinacije na tri ravni, ki so pogojene z operativnimi in finančnim angažmajem posameznega območja, ki se želi v prihodnosti predstaviti kot destinacija.

Zakaj je to pomembno? Ker se kot turistična destinacija lahko na trgu predstavljaš enakopravno z drugimi in ker se s tem odprejo poti k različnim namenskim finančnim spodbudam. Slovenske gorice so z vidika turizma še vedno bela lisa na vzhodu Slovenije, zato želimo na tem področju narediti korak naprej.

Povezava do strategije slovenskega turizma:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGRT/Dokumenti/DTUR/Nova-strategija-2022-2028/Strategija-slovenskega-turizma-2022-2028-dokument.pdf

Zadnje objave

Kategorije