O nas

Razvojna agencija Slovenske gorice

Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o. (RASG) je samostojni poslovni subjekt, ki izvaja vse pravne posle ter operativne in administrativne naloge za Lokalno akcijsko skupino Ovtar Slovenskih goric (LAS Ovtar). Med aktivnosti RASG tako lahko uvrstimo svetovanje in podporo vsem subjektom na območju LAS Ovtar, organiziranje dogodkov, povezovanje lokalne ponudbe, izobraževanje, informiranje javnosti in razvoj turizma.
O nas

MEDNARODNO SODELOVANJE

RASG je poleg razvojne naravnanosti na lokalnem območju zelo aktivna tudi v mednarodnem okolju:
O nas

Kontakti

E-pošta:
info@lasovtar.si
ali na
rasg.si@gmail.com

Telefon:
+386 51 660 865
ali
+386 59 128 773

Obiščite tudi našo spletno stran (samo v slovenščini): www.rasg.si