Spoznajte Ovtarja

Ovtar je bil resnični lik, ki je predstavljal varuha, čuvaja goric (vinogradov) in polj iz 19. pa vse do prve polovice 20. stoletja, ki je deloval v osrednjih Slovenskih goricah, v vzhodnih obronkih Pohorja po severni meji do Radgonskih goric ter južneje vse do Ptuja. Ovtarjeva služba je trajala od srede avgusta pa vse do srede novembra, službe pa ni bilo enostavno dobiti, saj je moral imeti ovtar pisno dovoljenje posestnikov zemljišč in soglasje občine. Vsak ovtar je s seboj nosil ovtarsko palico, ki je bila izdelana iz hruškove veje s kovinskim nožem.

Ovtar je danes blagovna znamka Slovenskih goric in pojem za tradicijo, poreklo in kvaliteto ponudbe podeželja Slovenskih goric (kulinarične, vinske, kulturne, turistične, ekološke, domače umetnostne obrti …). Prizadeva si za čisto in urejeno domače okolje, za ohranjanje kulturnih spomenikov in domačih običajev. Ovtar spodbuja sodelovanje in povezovanje prebivalstva pri varovanju in negovanju kulturnih vrednot ter aktivno pomaga pri razvoju turizma.

Ovtar vstopa v sedanjost kot protokolarni in predstavitveni lik območja. Kot oseba, ki uživa zaupanje in ugled.