Uredniška politika

Avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine

Vse pravice na spletnem mestu www.visitgorice.si so pridržane. Vse informacije in gradiva (besedila, fotografije, video posnetki itd.), so v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah zaščitena. Nosilec vseh materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na spletnem mestu, je Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega soglasja upravnika spletnega mesta, je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika.

Fotografije:

Danijel Zorko

Sandi Kolarič

Gašper Vrabel

Tomas Urbanič Rudolf

Maksimiljan Krautič

Marko Katan

Julija Zagoršek

Albin Bezjak

Arhiv RASG d.o.o.

Arhivi vključenih ponudnikov in njihovih izvajalcev

Arhivi občin LAS Ovtar Slovenskih goric